Kaohsiung
Google
 
Web Taiwanfun
COMPASS: +886 (4) 2358-5466

 

-專欄
-餐廳
-夜生活
-茶與咖啡
-購物
-文化休閒
-電影
-台灣旅遊
-台灣資訊
-音樂經
-幽默
-分類廣告
-交友配對
-語言交換
-關於我們
-訂閱雜誌

本欄
內容
2006. 12
 
遊繞城市懂歷史:高雄十條數字路
>
FYI South,封面故事,2006年12月
, 黃華/報導 劉香吟 & 李美智/譯
2006. 11
 

DJ 與現場演奏樂團
>FYI South,封面故事,2006年11月, Charles McHale, Don Quan and 比德威廉報導 陳比軻 & 張紫儀/譯

遠離怪獸!最糟的吻技!
>FYI South,專欄報導,2006年11月, Julia Koprak/報導 黃佳珊/譯

2006. 10
 
大哉問:
高雄是英語生活環境良好的城市嗎?

>FYI South,封面故事,2006年10月, Dawnelle Froehler & 吳若瑟/報導 劉香吟/譯
2006. 9
 
蔚藍大海-南台灣潛水樂
>FYI South , 封面故事,2006年 09月   Dawnelle Froehler/報導 劉香吟/譯
2006. 8
 
有錢 沒錢 幹啥去?
>
FYI South , 封面故事,2006年 08月
  Adelina Holmes, 曾雅琪, John Matthews, 曲明宏, 比德威廉/報導 劉香吟 & 黃秀雲/譯
2006. 7
 
台灣的棒球熱潮
>FYI South , 封面故事,2006年 07月 Rebekah Godfrey/報導 劉訪如/譯
2006. 6
 

寺廟,寺廟,無關宗教! 以新世代眼光領略古老傳統
>FYI South,封面故事,2006年6月 Yuta Lee/報導 劉香吟/譯

2006. 5
 

高雄市集趴趴走
>FYI South,封面故事,2006年5月 曾雅琪/報導 史汀真悟/譯

2006. 4
 
武者必經之道:概說南台灣武術
>FYI South,封面故事,2006年4月  Yuta Lee, Peiling Wu, Sebastian Thomas and 比德威廉/報導 劉香吟/譯
2006. 3
 

業餘攝影玩家們,憾動心魂的獵鏡
>FYI South,封面故事,2006年3月 Hugo Shen, Glenn De Villiers, Richard Matheson & David Barker/報導 劉香吟 & 史汀真悟/譯

你問的是…WI-FI? (南台灣無線上網好去處)
>FYI South,2006年3月
Mike Brown, 曲明宏 & David May / 報導 劉香吟/ 譯

2006. 2
 
浪漫滿高雄
>FYI South,封面故事,2006年2月 Yuta Lee、Peiling Wu、Micheal Sterling、Vera Chen和David Barker(照片隨筆者)/報導 劉香吟/譯
2006. 1
 

新年家中派對樂
>FYI South,封面故事,2006年1月 Julia Koprak & 陳沁慈/報導 史汀真悟 & 黃佳珊/譯

   

康百視舊專欄主題故事:

康百視2005年專欄故事
康百視2004年專欄故事

康百視2003年專欄故事

康百視2002年專欄故事
回專題

  投稿佈告欄 | business services | related links  | other links
© COMPASS GROUP/康百視雜誌社, 2000-2014 site by GCT Taiwan - Search Engine Positioning